Jongste kleuters op de foto met hun meter of peter